Bildegalleri fjellplanter
Norske fjellplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Fjellplanter > Skogstorkenebb  

Skogstorkenebb
Geranium sylvaticum
Midsommarblomster Skov-storkenæb Wood Crane's-bill Wald-Storchschnabel
Skogstorkenebb med rosa blomster.
Skogstorkenebb med hvite blomster.
Skogstorkenebb med hvite blomster.

Les om skogstorkenebb som medisinplante i Urtekildens Planteleksikon.
< Gjøksyre

Tysbast >

Fjellplanter ordnet etter plantefamilie Fjellplanter alfabetisk etter norsk navn Fjellplanter alfabetisk etter vitenskapelig navn

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.