Bildegalleri fjellplanter
Norske fjellplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Fjellplanter > Gjøksyre  

Gjøksyre
Oxalis acetosella
Harsyra Skovsyre Wood-sorrel Wald-Sauerklee
Når sola skinner på gjøksyrebladene folder de seg sammen.
Les om gjøksyre som medisinplante i Urtekildens Planteleksikon.
< Tiriltunge

Skogstorkenebb >

Fjellplanter ordnet etter plantefamilie Fjellplanter alfabetisk etter norsk navn Fjellplanter alfabetisk etter vitenskapelig navn

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.