Bildegalleri medisinplanter
Medisin-, krydder- og matplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Medisinplanter > Reinlav  

Reinlav
Cladonia spp.
Lys reinlav (Cladonia arbuscula)
Grå reinlav (Cladonia rangiferina)
Grå reinlav (Cladonia rangiferina)
Lys reinlav (Cladonia arbuscula) til venstre og grå reinlav (Cladonia rangiferina) til høyre.
Kvitkrull (Cladonia stellaris)
Kvitkrull (Cladonia stellaris)
 
 

Bildeoversikt medisinplanter


Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.