Bildegalleri medisinplanter
Medisin-, krydder- og matplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Medisinplanter > Bitterbergknapp  

Bitterbergknapp
Sedum acre
Bitterbergknapp på et tørt strandberg i Malvik i Trøndelag.
Illustrasjonen er hentet fra Thomé: Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz
Medisinsk har bitterbergknapp aldri vært betraktet som noen viktig urt, og innvortes bruk blir i våre dager frarådd på det sterkeste, da urten kan gi hodepine, sløvhet og brekninger. Når bitterbergknapp brukes utvortes, virker plantesaften lokalbedøvende og hudirriterende, slik at den gir økt blodgjennomstrømning i huden. Urten har vært brukt ved kløende utslett, sår og hemoroider, og for lokal behandling av vorter, kviser og liktorner.
Faktaside om bitterbergknapp

Bildeoversikt medisinplanter


Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.