Tegninger av medisinplanter
Illustrasjoner fra gamle floraer og urtebøker

Startside > Bilder > Tegninger > Pipeurt / legeholurt  

Pipeurt / legeholurt
Aristolochia clematitis
Illustrasjonen er hentet fra Thomé: Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz
Faktaside om pipeurt / legeholurt

Artsoversikt tegninger

© Urtekilden