Tegninger av medisinplanter
Illustrasjoner fra gamle floraer og urtebøker

Startside > Bilder > Tegninger > Hengebjørk  

Hengebjørk
Betula pendula
Illustrasjonen er hentet fra Thomé: Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz
Faktaside om bjørk

Artsoversikt tegninger

© Urtekilden