Tegninger av medisinplanter
Illustrasjoner fra gamle floraer og urtebøker

Startside > Bilder > Tegninger > Vårkornell  

Vårkornell
Cornus mas
Illustrasjon fra Flora Batava
Illustrasjonen er hentet fra Thomé: Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz
 

Artsoversikt tegninger

© Urtekilden