Tegninger av medisinplanter
Illustrasjoner fra gamle floraer og urtebøker

Startside > Bilder > Tegninger > Hvit nøkkerose  

Hvit nøkkerose
Nymphaea alba
Illustrasjonen er hentet fra Thomé: Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz
 
 
Faktaside om nøkkeroser

Artsoversikt tegninger

© Urtekilden