Tegninger av medisinplanter
Illustrasjoner fra gamle floraer og urtebøker

Startside > Bilder > Tegninger >  Stornesle / Brennesle 

Stornesle / Brennesle
Urtica dioica
Illustrasjonen er hentet fra Thomé: Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz
Faktaside om stornesle

Artsoversikt tegninger

© Urtekilden