Kjøp av bilder

Priser og betingelser ved kjøp av bilder fra Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Salgsbetingelser

Prisliste

Prislisten har med bare noen få kategorier for bruk, og angir veiledende priser. Hvis du har behov for bilder, og ikke finner en brukskategori i prislisten som passer for ditt bruk, vennligst ta kontakt. Enkelte bilder kan betinge høyere honorar enn det som er angitt i prislisten.

Prisene gjelder fra 1. januar 2016. Alle priser er angitt eks. mva.

KATEGORI PRIS PR. BILDE   
Bøker (inkl. skolebøker og leksika), bedriftspublikasjoner, kundeaviser, årsmeldinger o.l.    850,-
Produktemballasje, produktetiketter, produktannonser, produktbrosjyrer eller internettpresentasjon av produkter 850,-
Bruk av samme bilde i flere av kategoriene nevnt i punktet over 1500,-
Dagspresse (mindre aviser)       500,-
Dagspresse (større aviser og riksaviser)        850,-
Ukepresse  850,-
Multivisjon (lysbilde-, overhead, PowerPoint)    500,-
Plakater    Minimum 800,-
Postkort    1000,-
Kalender   1000,-
Internett    850,-

Betingelser

  • De oppgitte prisene gjelder én gangs reproduksjon, og ett opplag av den aktuelle trykksaken, dersom ikke annet er avtalt.

  • Ved bruk skal fotografens navn oppgis slik: Foto © Rolv Hjelmstad

  • Bildene må ikke lånes ut eller videreselges til en tredje part uten at det på forhånd er inngått en egen avtale om det.

  • Utlånte originaldias må behandles med forsiktighet. Tap eller skade av bilder medfører erstatningsansvar. Originaldias skal returneres så snart bildet er brukt til det formålet det er bestilt for.

  • Elektronisk lagring av utlånte bilder er kun tillatt i den utstrekning det er nødvendig for den aktuelle publiseringen. Annen elektronisk lagring, manipulering eller kopiering av utlånte bilder må kun skje etter avtale med Rolv Hjelmstad.

Slik selges bildene

  • Bildene leveres elektronisk i JPG-format, oftest i form av et e-postvedlegg. 

  • Unntaksvis kan originaldias sendes. Diasene sendes da i passepartout emballert i en plastlomme.

  • Ved bestilling av bilder, sender jeg som regel med flere bilder av samme motiv slik at kjøperen kan velge det som passer best til bruken. Det kreves honorar bare for de bildene som blir benyttet.

  ©  Rolv Hjelmstad, Fagerhaugvegen 55, 7340 Oppdal.  Tel. 72 42 46 72