Klassifisering av urter

URTEKILDEN

Startsiden > Urtemedisin > Klassifisering av urter

 
Statens legemiddelverk har laget en liste som klassifiserer urtene i ulike kategorier og angitt et regelverk for hvordan urter kan omsettes i Norge.
 

Med unntak av de artene som er klassifisert som Ikke legemiddel (tidligere kalt Handelsvare), er urter definert som Legemidler. Med legemidler forstås stoffer, droger eller preparater som er bestemt til, eller utgis for å brukes til å forebygge, lege eller lindre sykdom, sykdomssymptomer eller smerter, påvirke fysiologiske funksjoner hos mennesker eller dyr, eller til ved innvortes eller utvortes bruk å påvise sykdom.

Urter som ikke kommer under kategorien Ikke legemiddel (IL), tidligere benevnt som Handelsvare (H), klassifiseres enten som Legemiddel (L) eller Reseptpliktige legemiddel (LR). Legemidler må bare omsettes gjennom apotek eller utsalgssteder som er godkjent for salg av reseptfrie legemidler. Urter som er klassifisert som legemidler kan, når de skal brukes innvortes, bare selges i form av godkjente naturlegemidler. Reseptpliktige legemidler kan bare selges gjennom apotek og mot resept utskrevet av lege. Urter som er klassifisert som Ikke legemiddel kan omsettes fritt. Plantearter som ikke er nevnt i Urtelisten er å betrakte som legemidler. Brukt i kosmetikk og hudpleieprodukter kan urter som er med på Urtelisten, utenom de som er klassifisert som Reseptpliktig legemiddel, benyttes i produkter som selges fritt (gjelder ikke uttrekk og konsentrater av prikkperikum / johannesurt (Hypericum perforatum), som er klassifisert som Legemiddel også ved utvortes bruk).

Hvilke urter som er Ikke legemiddel og hvilke som er Legemiddel er angitt i «Utkast til ny forskrift om legemiddelklassifisering (legemiddellisten, unntakslisten og urtelisten)». Denne forskriften, som trådte i kraft 1. november 2005 og som finnes på internett (pdf-fil) kan du komme til ved å klikke her. Urtelisten er delt i to. I den første delen er urtene ordnet alfabetisk etter det vitenskapelige navnet, i den andre delen er de ordnet alfabetisk etter det norske navnet.

 

   © URTEKILDEN, Rolv Hjelmstad, Fagerhaugvegen 55, 7340 Oppdal