Medisinplanter på frimerker
PATERNOSTERERT - Abrus precatorius

   
Faktaside om paternosterert

Medisinplanter avbildet på frimerker


© Rolv Hjelmstad