Medisinplanter på frimerker
PIPEURT / LEGEHOLURT - Aristolochia clematitis

Faktaside om pipeurt / legeholurt

Medisinplanter avbildet på frimerker


© Rolv Hjelmstad