Medisinplanter på frimerker
BERBERIS - Berberis vulgaris

Faktaside om berberis

Medisinplanter avbildet på frimerker


© Rolv Hjelmstad