Medisinplanter på frimerker
FARGETISTEL - Carthamus tinctorius

Faktaside om fargetistel

Medisinplanter avbildet på frimerker


© Rolv Hjelmstad