Medisinplanter på frimerker
Sitrongress - Cymbopogon citratus

Faktaside om sitrongress

Medisinplanter avbildet på frimerker


© Rolv Hjelmstad