Medisinplanter på frimerker
DURIAN - Durio zibethinus

   
 
Faktaside om durian

Medisinplanter avbildet på frimerker


© Rolv Hjelmstad