Medisinplanter på frimerker
GULLBUSK - Forsythia sp.

Faktaside om gullbusk

Medisinplanter avbildet på frimerker


© Rolv Hjelmstad