Medisinplanter på frimerker
TROLLHEGG - Frangula alnus

 
Faktaside om trollhegg

Medisinplanter avbildet på frimerker


© Rolv Hjelmstad