Medisinplanter på frimerker
ASK - Fraxinus excelsior

   
Faktaside om ask

Medisinplanter avbildet på frimerker


© Rolv Hjelmstad