Medisinplanter på frimerker
SKOGSTORKENEBB - Geranium sylvaticum

Faktaside om skogstorkenebb

Medisinplanter avbildet på frimerker


© Rolv Hjelmstad