Medisinplanter på frimerker
STJERNEANIS - Illicium verum

Faktaside om stjerneanis

Medisinplanter avbildet på frimerker


© Rolv Hjelmstad