Medisinplanter på frimerker
MYK KRÅKEFOT - Lycopodium clavatum

 
Faktaside om myk kråkefot

Medisinplanter avbildet på frimerker


© Rolv Hjelmstad