Medisinplanter på frimerker
MYRT - Myrtus communis

   
Faktaside om myrt

Medisinplanter avbildet på frimerker


© Rolv Hjelmstad