Medisinplanter på frimerker
FLATKLOKKE - Platycodon grandiflorum

     
Faktaside om flatklokke

Medisinplanter avbildet på frimerker


© Rolv Hjelmstad