Medisinplanter på frimerker
LEGEVINTERGRØNN - Pyrola rotundifolia

Faktaside om legevintergrønn

Medisinplanter avbildet på frimerker


© Rolv Hjelmstad