Medisinplanter på frimerker
HØYMOLE - Rumex longifolius

Faktaside om høymol

Medisinplanter avbildet på frimerker


© Rolv Hjelmstad