Medisinplanter på frimerker
BLODTOPP - Sanguisorba officinalis

Faktaside om blodtopp

Medisinplanter avbildet på frimerker


© Rolv Hjelmstad