Medisinplanter på frimerker
SÅPEURT - Saponaria officinalis

Faktaside om såpeurt

Medisinplanter avbildet på frimerker


© Rolv Hjelmstad