Medisinplanter på frimerker
BRED DUNKJEVLE - Typha latifolia

Faktaside om dunkjevle

Medisinplanter avbildet på frimerker


© Rolv Hjelmstad