Medisinplanter på frimerker
TRANEBÆR - Vaccinium macrocarpon

Faktaside om tranebær

Medisinplanter avbildet på frimerker


© Rolv Hjelmstad