Medisinplanter på frimerker
KROSSVED - Viburnum opulus

Faktaside om krossved

Medisinplanter avbildet på frimerker


© Rolv Hjelmstad