Medisinplanter på frimerker
MISTELTEIN - Viscum album

   
   
Faktaside om misteltein

Medisinplanter avbildet på frimerker


© Rolv Hjelmstad