Urtekildens Butikk
Bok om norske medisinplanter
 

Startsiden > Urtekildens Butikk > Medisinplanter i Norge     

 
Rolv Hjelmstad
MEDISINPLANTER
I NORGE
Helsebringende vekster i naturen
 
Dette er standardverket om medisinplanter i Norge!
 
Utgitt av Gyldendal Norsk Forlag.
Boken Medisinplanter i Norge har nå kommet i 6. opplag og kan kjøpes fra Urtekilden. Vi selger boken for kr. 300,- + forsendelse (veiledende butikkspris er kr. 499,-).
Du kan bla i noen sider av boken her.

 

LÆR DEG Å BRUKE DE MEDISINSK VIRKSOMME PLANTENE I NORSK NATUR!

Medisinplanter i Norge beskriver hvordan planter har vært brukt og fremdeles kan brukes som medisin mot små og store plager og sykdommer. Boken tar for seg den tradisjonelle anvendelsen av plantene, men omtaler også forskning som har dokumentert urtenes medisinske virkning.

Hoveddelen av boken presenterer rundt 200 viltvoksende medisinplanter i Norge, der hver plante presenteres med bilde, en beskrivelse av utseende, informasjon om utbredelse, samt en omfattende omtale av hvordan planten har vært brukt som medisin og mat, både før og nå. Du finner ellers informasjon om hvorfor du bør bruke urter som medisin, ulike anvendelsesmåter for medisinplanter og hvilke forsiktighetsregler du bør kjenne til ved bruk. Boken inneholder også en oversikt over de medisinske egenskapene som urter kan ha, og beskrivelse av hvordan noen av plantene brukes i homeopatien og i Bachs blomstermedisin. Et eget kapittel beskriver hovedgruppene av medisinske virkestoffer i urtene.

Du kan ellers lære hvordan du høster og tørker urter til eget bruk. Doseringsanvisninger ved bruk av urtene er gitt, og advarsler, mulige bivirkninger og kontraindikasjoner er tydelig markert. For de plantene som er spiselige eller har plantedeler som kan brukes som mat eller krydder, er slik anvendelse også omtalt. I boken er det videre et eget kapittel om store urtemedisinere gjennom tidene, i tillegg til en ordliste som forklarer faguttrykk som brukes i urtemedisinen. Til slutt i boken finnes en omfattende litteraturoversikt og angivelse av noen nyttige internettadresser.

Boken er på 422 sider og har 250 fargebilder. Dette er det mest omfattende verket om norske medisinplanter som noen gang er utgitt!

 
Hos Urtekilden koster boken kr. 300,-.
Ved forsendelse tilkommer brevporto (kr. 135,-) og pakking/fakturering (kr. 40,-), så totalprisen blir da kr. 475,-.
Urtekilden,  Fagerhaugvegen 55,  7340 Oppdal
E-post: post@rolv.no

Tilbake til Urtekildens Butikk