Vitenskapelige studier som viser virkningen av chaga mot kreft  

Startside > Urtemedisin > Medisinplanter > Chaga > Chaga mot kreft

 

I 2005 ble soppen chaga (Inonotus obliquus) undersøkt for sin mulig beskyttende virkning mot oksidativ skade på DNA i menneskelige lymfocytter. I studien fant man at en polyfenolekstrakt fra soppen beskyttet disse cellene mot hydrogenperoksyd-indusert oksidativt stress. En annen studie fra det samme året fant at et endopolysakkarid i chaga produserte en indirekte antikreftvirkning via immunstimulering. Endopolysakkaridet i mycelet av chaga ble identifisert som en kandidat for bruk som en immunresponsmodulator og indikerte at antikreftvirkningen til endopolysakkaridet ikke direkte påvirker tumoren, men heller virker ved å være immunstimulerende. Stoffet har også betennelseshemmende egenskaper. Saitoh Akiko publiserte en artikkel om den antimutagene virkningen av chaga i 1996, og Mizuno m.fl. har publisert en artikkel om den krefthemmende og blodsukkersenkende virkningen av polysakkarider fra chaga.

Ved en studie i Polen med 48 pasienter som hadde tredje og fjerde stadium av kreft, fant man at injeksjoner med chaga sammen med koboltsalt var det mest effektive preparatet. Hos 10 av pasientene ble svulststørrelsen redusert, smertene ble mindre, blødninger forekom sjeldnere og var mindre intense, og rekonvalesensen var ledsaget av bedre søvn og appetitt, i tillegg til at pasientene hadde en generell følelse av bedring. De fleste pasientene var kvinner som ble behandlet med chaga for brystkreft eller kreft i underlivet. Andre kliniske studier har vært gjennomført på lungekreftpasienter med et aerosolpreparat med chaga, og ved uopererbar underlivskreft hos kvinner. I det siste tilfellet ble en ekstrakt av chaga gitt som injeksjoner og stikkpiller.

I en studie fra Korea er det vist at en varmtvannsekstrakt av chaga hadde hemmende virkning på delingen av tykktarmskreftceller (HT-29) hos mennesker. Den hemmende virkningen på HT-29 kreftceller ble vurdert ved å behandle cellene med vannekstrakt av chaga i konsentrasjoner på ¼, ½ og 1,0 mg/ml i 24 og 48 timer. Chaga hemmet celleveksten på en doseavhengig måte, og denne hemmingen ble fulgt av apoptose (programmert celledød). Den maksimalt hemmende virkningen (56 %) ble sett når det ble behandlet med chagaekstrakt med styrke 1,0 mg/ml i 48 timer. Man konkluderte med at en varmtvannsekstrakt av chaga er et brukbart krefthemmende middel ved at det hemmer veksten av kreftcellene og fremmer apoptose.

Kier rapporterte i 1961 at en vannekstrakt av chaga i ikke-giftige doser viste virkning mot kreft, og videre er det i in vitro og in vivo studier vist at oksygenerte triterpener (særlig stoffet inotodiol) fra kreftkjuke har vist krefthemmende virkning på MCF-7 brystkjertelkreft hos mus. Det er imidlertid fremdeles noe uklart hvilke av de aktive stoffene som er mest ansvarlig for den kreftbekjempende virkningen. Noen forskere peker på triterpenene, særlig obliquol, men disse forbindelsene foreligger i svært små mengder (mindre enn 0,2 %) i det offisielle russiske kreftmiddelet Befungin, og det samme gjelder den kjente antikreftforbindelsen pteroiloglatamnsyrederivat. Av den grunn testet man i 1983 polysakkaridfraksjonen i Allium-testen, som måler hemmingen av mitotisk indeks. Polysakkaridfraksjon B fra chaga viste positiv virkning i testen, men det er behov for mer forskning, siden fraksjonen ble funnet å være forurenset av mineraler, proteiner og nukleinsyrer.


Informasjonen på denne siden er hentet fra boken: Christopher Hobbs: Medicinal Mushrooms. An Exploration of Tradition, Healing & Culture.  Summertown, Botanica Press 1986.

For mer informasjon om chaga (og andre kildehenvisninger), se Fakteside om chaga.

   © URTEKILDEN, Rolv Hjelmstad, Fagerhaugvegen 55, 7347 Oppdal