Commission E

URTEKILDEN

Startside > Urtemedisin > Urtemedisinske ord og uttrykk > Commission E

 

I Europa står urtemedisinen spesielt sterkt i Tyskland. En av årsakene til det er at her er urtenes virkning dokumentert gjennom de vitenskapelig aksepterte Commission E monografiene. Fra 1978 til 1994 utarbeidet en ekspertgruppe til sammen 380 monografier om spesifikke medisinske urter. Disse inneholdt detaljer om urtenes og drogenes navn, innholdsstoffer, bruksområder, kontraindikasjoner, bivirkninger, interaksjoner med andre medisiner, doseringer, anvisning for tilberedning og urtens terapeutiske verdi. Monografiene har ofte tjent som grunnlag for den informasjonen som blir gitt ved produktmerking og er vitenskapelig akseptert i mange EU-land. Den anerkjente (og nå avdøde) urtelegen Dr. Varro Tyler har uttalt at disse monografiene inneholder den mest oppdaterte og anvendbare informasjonen som finnes vedrørende virkning og sikkerhet til plantebaserte medisiner.

I 1998 ble teksten i alle Commission E monografiene oversatt til engelsk av American Botanical Council. Det tok mer enn seks år å fullføre dette prosjektet. I etterkant ble det også gitt ut en tilleggsbok, Herbal Medicine, Expanded Commission E Monographs, med langt mer utfyllende informasjon om de enkelte urtene enn det som står i The Complete German Commission E Monographs.

The Complete German Commission E Monographs Herbal Medicine, Expanded Commission E Monographs

Tilbake til ordlisten

   © URTEKILDEN, Rolv Hjelmstad, Fagerhaugvegen 55, 7347 Oppdal