Droger og drogebetegnelser

URTEKILDEN

Startsiden > Urtemedisin > Drogebetegnelser

 

Droger betegnes ofte med latinske navn. Her har du en oversikt som viser betydningen av de latinske betegnelsene for plantedeler og tilberedninger av planter.

En droge er en lite bearbeidet råvare fra planteriket, mineralriket eller dyreriket. Drogene kan brukes direkte, dvs. i den formen de finnes på voksestedet, eller de kan gjennomgå en enkel bearbeiding, f.eks. tørking. Kvaliteten på drogen er avhengig av mange faktorer, bl.a. jordsmonnet og de klimatiske forholdene på vokseplassen, og hvordan den er samlet og seinere bearbeidet.

Navnet på en droge skal vise hvilken planteart det dreier seg om og hvilken del av planten som er brukt. Navnet kan også gi opplysninger om form og farge på drogen. Plantens latinske arts- eller slektsnavn skrives i genitiv, mens det latinske navnet for plantedelen skrives i nominativ. Eksempler er: Tiliae flores = lindeblomster, Frangulae cortex = trollheggbark, Salviae folium = salvieblad, Thymi herba = blad og blomster av timian, Sinapis albae semen = hvite sennepsfrø.

Her er en liste over latinske betegnelser på ulike plantedeler og tilberedninger av dem.

Plantedeler:  
Bulbus Løk.
Cortex Bark.
Flores eller Flos Blomster. Kan bestå av tørkete enkeltblomster eller hele blomsterstanden.
Folium eller Folia Blad.
Fructus Frukt. Plantens hele frukter.
Herba Urt. Hele den overjordiske delen som ikke er forvedet, eller blomstrende greinspisser.
Lignum Ved eller tre. Vanligvis fra stammen av treaktige vekster.
Pericarpium Fruktskall.
Radix Rot.
Rhizoma Rotstengel, rotstokk. En underjordisk stengel, ofte med siderøtter.
Semen Frø, som kan være tatt ut av en frukt.
Tuber Ammerot. Kan være rot eller underjordisk stengel.
Tilberedninger av planter:  
Aetheroleum Eterisk olje (flyktig olje). Fremstilles ofte ved vanndampdestillasjon.
Balsamum Balsam. En løsning av harpiks i en eterisk olje.
Extractum Ekstrakt. Oftest et alkoholekstrakt.
Oleum Fet olje presset av planten, ofte fra frø eller frukter.
Pyroleum Tjære. Fremstilles gjennom tørrdestillasjon av plantemateriale.
Resina Harpiks. Fremstilles fra plantesekreter eller ved destillasjon av en balsam.
Tinctura Sprituttrekk av en plantedel. Ferdig tinktur inneholder gjerne 20-60 % alkohol.

Til ordlisten

   © URTEKILDEN, Rolv Hjelmstad, Fagerhaugvegen 55, 7347 Oppdal