Bildegalleri fjellplanter
Norske fjellplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Fjellplanter > Fjellgulaks  

Fjellgulaks
Anthoxanthum nipponicum   (= Anthoxanthum odoratum ssp. alpinum)
Vårbrodd Vellugtende gulaks Sweet Vernal-grass Gewöhnliches Ruchgras
 
< Marigras

Fjellkvein >

Fjellplanter ordnet etter plantefamilie Fjellplanter alfabetisk etter norsk navn Fjellplanter alfabetisk etter vitenskapelig navn

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.