Bildegalleri fjellplanter
Norske fjellplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Fjellplanter > Svartburkne  

Svartburkne
Asplenium trichomanes
Svartbräken Rundfinnet Radeløv Maidenhair Spleenwort Brauner Streifenfarn
 Svartburkne er ganske vanlig på fuktige bergvegger, i urer og på steinmurer. Finnes mest i lavlandet i et bredt belte langs kysten og på Østlandet, men går også et stykke oppover mot fjellet.
< Hengeving

Grønnburkne >

Fjellplanter ordnet etter plantefamilie Fjellplanter alfabetisk etter norsk navn Fjellplanter alfabetisk etter vitenskapelig navn

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.