Bildegalleri fjellplanter
Norske fjellplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Fjellplanter > Hårstarr  

Hårstarr
Carex capillaris
Hårstarr Almindelig hår-star Hair Sedge Haar-Segge
 
< Vierstarr

Kornstarr >

Fjellplanter ordnet etter plantefamilie Fjellplanter alfabetisk etter norsk navn Fjellplanter alfabetisk etter vitenskapelig navn

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.