Bildegalleri fjellplanter
Norske fjellplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Fjellplanter > Tvebostarr / Særbustarr  

Tvebostarr / Særbustarr
Carex dioica
Nålstarr Tvebo star Dioecious Sedge Zweihäsige Segge
En masseforekomst av tvebostarr på ei myr ved vegen opp til Ålmdalen i Oppdal.
< Stjernestarr

Smalstarr >

Fjellplanter ordnet etter plantefamilie Fjellplanter alfabetisk etter norsk navn Fjellplanter alfabetisk etter vitenskapelig navn

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.