Bildegalleri fjellplanter
Norske fjellplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Fjellplanter > Fjellkrekling  

Fjellkrekling
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum
Nordkråkbär Fjeld-revling Crowberry Zwittrige Krähenbeere
Les om krekling som medisinplante i Urtekildens Planteleksikon.
< Blokkebær

Fjellnøkleblom >

Fjellplanter ordnet etter plantefamilie Fjellplanter alfabetisk etter norsk navn Fjellplanter alfabetisk etter vitenskapelig navn

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.