Bildegalleri fjellplanter
Norske fjellplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Fjellplanter > Myrmaure  

Myrmaure
Galium palustre
Vattenmåra Kær-snerre Common Marsh-bedstraw Sumpf-Labkraut
 
< Sumpmaure

Gulmaure >

Fjellplanter ordnet etter plantefamilie Fjellplanter alfabetisk etter norsk navn Fjellplanter alfabetisk etter vitenskapelig navn

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.