Bildegalleri fjellplanter
Norske fjellplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Fjellplanter > Nålearve  

Nålearve
Minuartia rubella
Rödnörel Rødlig Norel Mountain Sandwort -
Nålearve har bisentrisk utbredelse i Norge, dvs. at den har to atskilte utbredelsesområder, et i Sør-Norge og et i Nord-Norge. Arten er sjelden og vokser på tørr, eksponert, kalkrik grusjord i fjellet, gjerne på rabber og berg, i rasmarker og reinroseheier. Bildet er tatt i Nordre Knutshø i Oppdal.
< Kildeurt

Grannarve >

Fjellplanter ordnet etter plantefamilie Fjellplanter alfabetisk etter norsk navn Fjellplanter alfabetisk etter vitenskapelig navn

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.