Bildegalleri fjellplanter
Norske fjellplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Fjellplanter > Seterrapp  

Seterrapp
Poa pratensis ssp. alpigena
Nordligt ängsgröe - Smooth Meadow-gras Wiesen-Rispengras
Dette er en underart av vanlig engrapp. Den er vanlig i alle fjellområder i Norge og går normalt opp til den mellomalpine regionen, men er funnet opp til 1900 moh. i Jotunheimen.  Seterrapp vokser på tørr og frisk jord, og finnes i høystaudeenger, rasskråninger, kildedrag, på strender, myr, dyrkamark og veikanter.
< Storrapp

Jervrapp >

Fjellplanter ordnet etter plantefamilie Fjellplanter alfabetisk etter norsk navn Fjellplanter alfabetisk etter vitenskapelig navn

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.