Bildegalleri medisinplanter
Medisin-, krydder- og matplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Medisinplanter > Hanekam  

Hanekam
Celosia argentea var. cristata
Bildene av hanekam er tatt ved Anguo i Kina. I Kina brukes hanekam både som mat og medisin.
 

Bildeoversikt medisinplanter

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.