Bildegalleri medisinplanter
Medisin-, krydder- og matplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Medisinplanter > Ullvier  

Ullvier
Salix lanata
Andre grå vierarter som er vanlige i fjellet og som har vært brukt på samme måte som ullvier, er sølvvier (Salix glauca) og lappvier (Salix lapponum), se bildene under.
Sølvvier (Salix glauca)
Lappvier (Salix lapponum)

Ullvier er en av flere «grå» vierarter som er vanlige i fjellet. Vierarter inneholder, i tillegg til garvestoffer og flavonoider, større eller mindre mengde salisylsyre og har i lange tider blitt brukt medisinsk mot smerter, feber og infeksjoner. Det var i første rekke barken som ble brukt til dette formålet, og den høstes tidlig på sommeren. Av de mange Salix-artene som brukes medisinsk, er imidlertid hvitpil (Salix alba) den mest kjente.

Med bakgrunn i den smertestillende og betennelseshemmende virkningen, har vierarter tradisjonelt blitt brukt både utvortes og innvortes ved leddbetennelser, muskel- og ryggplager. Å innta avkok eller tinktur av vierarter kan også være virksomt ved forkjølelse, influensa, feber, hodepine, migrene og andre typer smerter. Vier blir ansett å være desinfiserende og har blitt brukt utvortes til å rense og hele sår. Vier virker også astringerende og har tidligere vært brukt for å dempe innvendige blødninger og diaré. Under menopausen kan vier redusere hetetokter og nattesvetting.  I tidligere tider ble frøullen brukt i stedet for bomull for å dekke over skader, mens aske av barken ble brukt til å fjerne vorter og liktorner.

Vier tilhører de plantene som man trodde kunne beskytte mot sykdommer også gjennom magiske metoder. For eksempel forekom det at nyfødte barn ble badet i avkok av vierbark for å beskytte dem mot trolldom. Unge blad og skudd av vier er rike på vitamin C og kan spises. Viergreiner med blad har blitt høstet til vinterfôr til husdyr.


Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.
Bildeoversikt medisinplanter