Bildegalleri medisinplanter
Medisin-, krydder- og matplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Medisinplanter > Amerikansk skjoldbærer  

Amerikansk skjoldbærer
Scutellaria lateriflora

Amerikansk skjoldbærer er en vanlig brukt urt i USA og anvendes der til behandling av ulike plager knyttet til nervesystemet, inklusive stress, angst, depresjoner, epilepsi, ADD/ADHD, søvnvansker, nervøs utmattelse, nervesmerter og spenningshodepine, plager som er svært vanlige i den vestlige verden. Den krampeløsende virkningen bidrar til at urten er nyttig hvor stress og bekymringer forårsaker muskelspenninger. Urten kan virke lindrende på revmatiske smerter og smerter ved multippel sklerose. Den bitre smaken virker dessuten stimulerende på fordøyelsessystemet.

Faktaside om amerikansk skjoldbærer

Bildeoversikt medisinplanter

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.