Bildegalleri medisinplanter
Medisin-, krydder- og matplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Medisinplanter > Smånesle  

Smånesle
Urtica urens
Et stort bestand av smånesle på øya Store Sletter i Råde i Østfold, fotografert i 2010.
Smånesle er en ettårig plante som skilles fra stornesle (Urtica dioica) ved å være mindre og ha rundere blad. Planten har tilsvarende innholdsstoffer som stornesle og kan brukes på samme måte som denne, bl.a. som en næringsrik grønnsak. Småneslen er imidlertid mindre vanlig enn stornesle og blir derfor ikke utnyttet i like stor grad.
Faktaside om stornesle (omfatter også smånesle)

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene i må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.
Bildeoversikt medisinplanter