Tegninger av medisinplanter
Illustrasjoner fra gamle floraer og urtebøker

Startside > Bilder > Tegninger > Tranehals  

Tranehals
Erodium cicutarium
Illustrasjonen er hentet fra Thomé: Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz
Illustrasjonen er hentet fra C.A.M. Lindman: Nordens Flora
Illustrasjonen er fra Korsmos ugrasplansjer. Landbruksforlaget 1981.
Faktaside om tranehals

Artsoversikt tegninger

© Urtekilden